Predstavitev

Na kratko o nas

Podjetje VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 pod imenom VIALIT ASPHALT, d.o.o. s sedežem v Ljubljani. Pod tem imenom je poslovalo vse do začetka leta 2008. Takrat smo spremenil celostno podobo, ime in sedež družbe. Novo ime VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o. je nastalo na podlagi sestave besed VIA (latinska beseda za “cesta” ) in NOVA, kot NOVA CESTA. Obenem pa je ime podjetja setavljeno iz dela imen podjetij družbenikov VIALIT ASPHALT G.m.b.H in BITUNOVA G.m.b.H, iz Avstrije.

Avstrijski soustanovitelj, družba VIALIT ASPHALT G.m.b.H, je podjetje z več kot sto-letno tradicijo in zaposluje preko 100 ljudi. Je med vodilnimi pri razvoju in proizvodnji materialov za vzdrževanje vozišč, s poudarkom na varstvu okolja. Drugi družbenik, BITUNOVA G.m.b.H. pa je ena vodilnih pri izvedbi tankoslojnih površinskih prevlek za izboljšanje tornih sposobnosti vozišč ter proizvajalec bitumenskih emulzij vseh vrst.

Dejavnost našega podjetja obsega prodajo in proizvodnjo bitumenskih gradbenih materialov ter vgrajevanje le-teh, s poudarkom na površinskih in tankoslojnih prevlekah po hladnih postopkih. Sedež podjetja je v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. V glavnem se vključujemo v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, kjer se uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov, ob hkratnem zmanjšanju emisij.

Povezujemo se s podjetji, ki pri svojem izvajanju potrebujejo bitumenske emulzije, ali pa nudimo dopolnilno dejavnost s hladnimi tehnologijami. Smo član Združenja asfalterjev Slovenije, v katerem dejavno sodelujemo. Naš cilj je nadaljnji razvoj, skrb za kakovost izdelkov,s tem zadovoljevanje kupcev ter vnašanje novih materialov in tehnologij s področja bitumenskih emulzij na slovenska tla in tudi na področja JV Evrope.

Vizitka

Naziv družbe:

VIANOVA SLOVENIJA, Bitumenski gradbeni materiali in površinske prevleke za ceste, d.o.o.

Skrajšani naziv:

VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o.

Naslov:

IOC Zapolje III/11, 1370 Logatec, Slovenija

Matična številka:

5411025

Šifra dejavnosti:

42.110

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.:061/10828700

Osnovni kapital:

50.403,00 EUR

Identifikacijska št. za DDV:

SI32800894

Transakcijski račun:

UniCredit Bank: 29000-0001827628

Direktor družbe:

Franc Pungerčič, univ. dipl. ekon.