Okolju prijazna gradnja cest z bitumensko emulzijo

Uporaba našega asfalta omogoča vsem uporabnikom optimalne pogoje

 

POVRŠINSKE PREVLEKE NA ASFALT
Zaščitijo voziščno konstrukcijo pred obrabo, vplivi vode (tesnenje), ter ji zagotovijo ustrezno oprijemljivost in trdnost.

TANKOPLASTNE PREVLEKE ASFALTA
Hladne tankoplastne prevleke omogočajo zatesnitev opustelih površin ali razpokanih asfaltnih plasti, povečanje tornih sposobnosti vozišča, zmanjšanje hrupnosti vozne površine (do 35%), itd..

STROJNA SANACIJA POŠKODOVANEGA CESTIŠČA – PATCHMATIC
Sanacija je zelo učinkovita pri poškodbah kot so udarne jame in manjši posedi. S tem strojem lahko izvajamo hitrostne ovire na odsekih kjer želimo zmanjšati hitrost vozil.

POVRŠINSKE PREVLEKE MAKADAMA
Površinska prevleka za utrditev makadamskega vozišča je zaradi naravnega videza za krajinsko arhitekturo sprejemljivejša od klasičnega asfaltiranja.

POBRIZGI
Kontaktni pobrizg bitumenske emulzije pred vročim asfaltiranjem.