Pobrizgi

Vezni sloj

Kationska bitumenska emulzija se uporablja za pobrizg bituminiziranih plasti, kot kontaktni pobrizg pred vročim asfaltiranjem ter kot vezni sloj med zaščitnim in obrabnim slojem asfalta. Običajno se pri tem uporabljajo avtocisterne različnih prostornin, ki delujejo tudi kot skladišče za emulzijo. Brizganje se izvaja najmanj 3 ure pred polaganjem vročega asfalta.

Dobava je možna tudi v 200 litrskih kovinskih sodih, v kolikor blaga ne porabimo takoj, ga je potrebno vsaj enkrat tedensko premešati.  Izdelek se ne sme zlivati v vodotoke ali kanalizacijo.