Površinske prevleke na asfalt

Postopek obdelave vozišča

Površinska prevleka vozišča je tanka plast asfalta, narejena z enim ali več zaporednimi pobrizgi bitumenskega veziva, izmenoma s posipom in uvaljanjem ene ali več plasti neobvitega drobirja na ustrezni podlagi. Površinske prevleke različnih vrst uporabljamo za vgradnjo obrabno zaporne plasti, izvajamo jih po hladnem in vročem postopku. Površinske prevleke so namenjene za vezane obrabne in zaporne plasti pri gradnji novih voziščnih konstrukcij in obnovi obstoječih cest. Vezane obrabne in zaporne plasti morajo voziščno konstrukcijo zaščititi pred obrabo, vplivi vode (tesnjenje), ter ji zagotoviti ustrezno oprijemljivost in trdnost. Le s površinsko prevleko lahko naenkrat in poceni zagotovimo vse zahtevane lastnosti. Pobrizg kvalitetnega bitumenskega veziva izvajamo z ustrezno samohodno strojno opremo za natančno široko brizganje. Posipanje kakovostne zmesi kamnitih zrn drobirja se izvaja s posebnimi posipalci za natančno odmerjanje količin posipa.

PREDNOSTI

 

POVRŠINSKE PREVLEKE OMOGOČAJO

 

MATERIAL
Površinske prevleke so izdelane iz zmesi kamnitih zrn silikatnega drobirja in polimerno modificiranih bitumenskih veziv.