PROTIPRAŠNI POBRIZG MAKADAMA

Pobrizg se izvede s tekočino Hydrostatin, ki veže prašne delce in s tem nekaj mesecev preprečuje oziroma zmanjšuje prašenje v okolico. Tekočina je brez barve, zato je pobrizg vizuelno nevtralen.
Poseg je primeren za rešitev problema prašenja na odsekih makadamskih cest skozi naselja ali pa gradbišč.