Tankoplastne prevleke

Mikroasfalt

Tankoplastna prevleka je plast pripravljena iz asfaltne zmesi majhne debeline, po hladnem ali vročem postopku, ki jo je potrebno vgraditi v dveh slojih, v izjemnih primerih pa je vgraditev smiselna enoslojno. Tankoplastne prevleke po hladnem postopku (TP h) so primerne za vgradnjo obrabne in zaporne plasti na voznih površinah novih in obstoječih asfaltnih cest za vse skupine prometnih obremenitev. Zaradi vgrajevanja po hladnem postopku ne prihaja do nepotrebnih emisij v zrak, poraba energije pa je omejena le na delovne stroje in proizvodnjo emulzije. S pomočjo recikliranja je možna ponovna uporaba materiala.

PREDNOSTI

 

HLADNE TANKOPLASTNE PREVLEKE OMOGOČAJO

 

MATERIALI
S posebnimi mešalno vgrajevalnimi napravami na vozišče vgrajujemo asfaltno zmes, ki je sestavljena iz zmesi kamnitih zrn, polimerno modificiranega bitumenskega veziva in dodatkov.

MINIMAC
S strojem MINIMAC lahko tankoplastne prevleke po hladnem postopku izdelamo tudi na kolesarskih stezah, sprehajalnih poteh in v garažnih hišah. Uporabljamo ga tudi za manjša vzdrževalna dela.