vizitka

Naziv družbe:

VIANOVA SLOVENIJA, Bitumenski gradbeni materiali in površinske prevleke za ceste, d.o.o.

 

Skrajšan naziv:
VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o.


Naslov:

IOC Zapolje III/11, 1370 Logatec, Slovenija


Matična številka:

5411025


Šifra dejavnosti:
42.110


Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.:061/10828700


Osnovni kapital
50.403,00 EUR


Identifikacijska št. za DDV:
SI32800894


Transakcijski račun:
UniCredit Bank: 29000-0001827628


Direktor družbe:
Franc Pungerčič, univ. dipl. ekon., inž.gr.

Predstavitev

Na kratko o nas

Podjetje VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 pod imenom VIALIT ASPHALT, d.o.o. s sedežem v Ljubljani. Pod tem imenom je poslovalo vse do začetka leta 2008. Takrat smo spremenil celostno podobo, ime in sedež družbe. Novo ime VIANOVA SLOVENIJA, d.o.o. je nastalo na podlagi sestave besed VIA (latinska beseda za “cesta” ) in NOVA, kot NOVA CESTA.

Dejavnost našega podjetja obsega prodajo in proizvodnjo bitumenskih gradbenih materialov ter vgrajevanje le-teh, s poudarkom na površinskih in tankoslojnih prevlekah po hladnih postopkih ter pobrizgih med plastmi asfalta. Sedež podjetja je v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. V glavnem se vključujemo v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, kjer se uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov, ob hkratnem zmanjšanju emisij.

Povezujemo se s podjetji, ki pri svojem izvajanju potrebujejo bitumenske emulzije, ali pa nudimo dopolnilno dejavnost s hladnimi tehnologijami. Smo član Združenja asfalterjev Slovenije, v katerem dejavno sodelujemo. Naš cilj je nadaljnji razvoj, skrb za kakovost izdelkov s tem zadovoljstvo kupcev ter vnašanje novih materialov in tehnologij s področja bitumenskih emulzij na slovenska tla in tudi na področja JV Evrope.

PRELISTAJ KATALOG

Oglej si naš katalog v PDF obliki

Okolju prijazna gradnja cest

Dejavnost našega podjetja obsega prodajo in proizvodnjo bitumenskih gradbenih materialov ter vgrajevanje le-teh, s poudarkom na površinskih in tankoslojnih prevlekah po hladnih postopkih. Sedež podjetja je v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. Vse proizvode dobite pri nas v Logatcu, lahko pa jih kupite tudi v trgovskih centrih BAUHAUS (drive-in oddelek), OBI in TOP DOM.

Vključujemo v gradnjo in vzdrževanje cest po hladnih postopkih, kjer se uporabljajo bitumenske emulzije. Tehnološke inovacije, okolje, industrija in habitat niso nujno protislovja. Pri nas so vse novosti oblikovane tako, da so proizvodi ekološko neoporečni, proizvodnja pa osredotočena na optimalno izkoriščanje virov, ob hkratnem zmanjšanju emisij.